Introduksjon til BlackBerry utvikling

BlackBerry® smarttelefonen er bygd opp fra bunn av som en Java™-basert enhet: Alle applikasjoner til smarttelefonen er skrevet i JavaME™. Alle BlackBerry smarttelefoner støtter i hvert fall MIDP 1.0 og CLDC 1.0, og smarttelefonen kjører BlackBerry Device Software v4.0 eller høyere har støtte for MIDP 2.0/CLDC1.1.


Java APIen på BlackBerry smarttelefonen lar deg utvikle innholdsrike klientapplikasjoner som gir:

  • Tilpassbare brukergrensesnitt
  • Lokal datalagring på enheten
  • Event listening og system grensesnitt
  • Sikker trådløs transport via http og TCP
  • Nettverksdekning og sømløs roaming support


BlackBerry plattformen er unik i det at den tilbyr sanntids data push, dette burde utviklere maksimere i deres applikasjon. BlackBerry applikasjoner burde også bruke RIMs menystruktur, integrere og bygge videre på BlackBerry opplevelsen når det er mulig.

Supporterte JSRs:
4.0 og senere:  JSR 75 PIM, JSR MIDP, JSR 135 Mobile Media, JSR 139 CLDC, JSR 179 Location (utvidet i 4.0.2 og over, til å være mulig å koble til en ekstern mottaker)
4.2.1 og senere:  JSR 75 File, JSR 82 Bluetooth, JSR 177 Security and Trust
4.3 og senere:  JSR 172 Web Services, JSR 2.5 MMS, JSR 211 Content Handler (CHAPI), JSR 238 Internationalization
4.5 la ikke til noen nye JSRs. 4.5 la til nye RIM som HTML email, MapField, Spell Check, osv.
4.6 la til JSR 226 og snapshot API fra JSR 135.
4.7 la ikke til noen nye JSRs, men la til nye RIM APIs om touch og orientering.

Mobile Intelligence Group - MIG
Kontor: Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo                               

     

Sentralbord: +47 815 52 377                                 Postadresse:
Postboks 1779 Vika, N-0122 Oslo, Norge


 © 2016 Mobile Intelligence Group AS - MIG. All rights reserved - WWMM® and the WWMM logos are registered trademarks of MIG AS. Opphavsrett for MIG
Utviklet av Tag Studio AS. Drevet med Tag Content Studio CMS.