Vilkår for mulig erstatning av Trigcom BlackBerry

NB! BlackBerry-telefonen må være kjøpt hos Trigcom, Trigcom Business Center, Trigcom Nettbutikk.

Hvis fuktindikator er hvit og batteriet ikke er svulmet opp, er disse punktene godkjent for bytte:

 • At batteriet ikke er defekt (se under for hvordan man sjekker dette)
 • At enheten ikke er utsatt for fukt (se under for hvordan man kan sjekke dette)
 • At kjøpsdatoen for enheten ikke overgår ett år, samt er kjøpt fra Trigcom.
 • Kunden er Trigcom kunde, og enheten blir benyttet med Trigcom simkort.
 • Synlige slag/støt/trykk skader
 • Enheten er testet med nytt batteri (batteri med kjøpsdato under seks måneder)
 • Enheten har siste godkjente OS installert (se www.trigcom.no/kundeservice)
 • Hvit skjerm
 • Hele tastaturet er dødt
 • Høyttaler er død på enheten
 • Kamera (error melding: Could not start camera, please close any other applications and try again)
 • Kamera på enheten er dødt (gjelder ikke zoom)

Batteri:

Tegn på at batteriet er defekt: (batteri har svulmet opp)

 • Antennen fungerer ikke optimalt
 • Bryter samtaler
 • Skurring i høyttaler
 • Uregelmessig restarting
 • Fuktindikator er rød (lokalisert nederst på batteriet og er en hvit liten firkant)

Tegn på Fukt:

 • Fuktindikator er rød (en er lokalisert under batteridøren og er en hvit liten firkant)
 • Tegn etter fukt i display
 • Generelle tegn på fukt
 • Sjekk under batteri for spor av fukt

Forespørsel om et eventuelt bytte

Kunden skal sende en e-post til service@trigcom.no som inneholder feilmelding, IMEI nr, kjøpsdato, eier av enhet og abonnementsnummer. Kunden har godtatt vilkårene ved å unnlate å svare på autoreply e-posten ved sending av e-post forespørselen.

Tips

Trigcom tilbyr sine kunder en innbyttereduksjons for alle enheter som er kjøpt fra Trigcom og er over ett år gamle. Kontakt din selger for priser.

Vi anbefaler alle våre kunder å ha noen nye batteri liggende for å sjekke enheten før et eventuelt bytte.

Forbehold

Dersom overførte punkter ikke er blitt sjekket før innlevering, står Trigcom fritt til å fakturere ny terminal med gjeldende priser på enheten uten abonnement.

Trigcom tar forbehold og vil sjekke alle enheter som kommer under denne ordningen for mulige feil. Blir det oppdaget at sjekklisten ikke er blitt gjennomført før innlevering vil bytteenheten bli fakturert med full pris. Hvis Trigcom ikke klarer å gjenskape feilbeskrivelse blir bytteenheten fakturert med full pris da enheten ikke faller inn under bytterettet. Merk: Hvis Trigcom finner spor av fukt på terminalen vil enheten bli underkjent. Enheten kan være fuktskadet selv om fuktindikatoren bruker ser ikke har påvist fukt. Hvis kunden ønsker enheten tilbake vil det påløpe frakt og servicekost på enheten.

Enheter som er byttet og ikke returnert til Trigcom innen 14 dager etter bytteenhet er sendt ut gir ingen rett til bytte, og vil bli fakturert med full pris.

Trigcom tar forbehold om trykkfeil og endring av vilkår uten varsel.

Mobile Intelligence Group - MIG
Kontor: Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo                               

     

Sentralbord: +47 815 52 377                                 Postadresse:
Postboks 1779 Vika, N-0122 Oslo, Norge


 © 2016 Mobile Intelligence Group AS - MIG. All rights reserved - WWMM® and the WWMM logos are registered trademarks of MIG AS. Opphavsrett for MIG
Utviklet av Tag Studio AS. Drevet med Tag Content Studio CMS.